A Walk in the Park...
A tour through some of Israel nicest parks.

and see: Archives
Bitan Aharon Reserve, שמורת טבע ביתן אהרון
and kurkar ridge


January 23, 2023The Bitan Aharon Reserve covers part of the second (middle) Kurkar ridge that runs on a north–south axis in this part of the Israeli coastal plain, and it includes a number of ancient rock-hewn tombs and burial caves.
The Reserve features batha vegetation including hairy bread-grass (Hyparrhenia hirta), headed thyme (Coridothymus capitatus), African fleabane (Phagnalon rupestre), cat-thyme germander (Teucrium capitatum). Numerous species of geophytes like small-flowered pancratium (Pancratium parviflorum), Persian cyclamen (Cyclamen persicum), hyacinth squill (Scilla hyacinthoides) and common asphodel (Asphodelus ramosus). A single Mt.Tabor oak grows on the hill, a carob tree and a few lentisk shrubs. In the eastern part of the reserve are ancient burial caves.


 
Bitan Aharon

Lookout Rami Cohen

 
Bitan Aharon
ancient rock-hewn tombs and burial caves
Cyclamen persicum, Persian Cyclamen, Hebrew: רקפת מצויה, Arabic: سيكلامين
Cyclamen persicum, Persian Cyclamen, Hebrew: רקפת מצויה, Arabic: سيكلامين

   
Poleg Gateway Nature Reserve, שמורת טבע פולג Hararit, Lavra Netofa, Lower Galilee, Misgav Carmel, Hurshat Ha'arbaim,חורשת הארבעים Bene Zion - Haruzim Nature Reserve,Orchis papilionacea,Orchis caspia, Pink Butterfly Orchid, סחלב פרפרני Betah Mountain, Ain Yakov (Ein Yaakov), Jacob's spring,Iris vartanii Foster, Vartan's Iris, אירוס הסרגל,Stellaria media, Common Chickweed, כוכבית מצויה,Thlaspi perfoliatum, Perfoliate Penny-cress, חופניים מצויים,Silene aegyptiaca, Egyptian Campion, ציפורנית מצרית,Romulea bulbocodium,Crocus-leaved romulea, רומוליאה סגלולית,Bellevalia flexuosa, Common Roman Squill, זמזומית מצויה Bene Zion - Haruzim Nature Reserve,Romulea bulbocodium,Crocus-leaved romulea, רומוליאה סגלולית,Anagyris foetida,Stinking bean trefoil, Mediterranean Stinkbush, צחנן מבאיש,Anchusa undulata, Undulate Anchusa, לשון-פר מצוי,Anemone coronaria, Crown Anemone, כלנית מצויה, شقائق النعمان,Asparagus aphyllus, Prickly Asparagus, אספרג החורש,Bellis sylvestris, Southern Daisy, חיננית הבתה,Fumana thymifolia, Clammy cistus, לוטמית דביקה,Iris palaestina, Palestine Iris, אירוס ארץ-ישראלי,Lavandula stoechas, سطوخودوس, Schopf-Lavendel, French Lavender,אזוביון דגול,Reseda orientalis, Oriental Mignonette, רכפה מזרחית Wildflowers,טבע, צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, pictures of Israel,Picture gallery,Beit Guvrin, Ein Karem, Almond tree, photo gallery Anagallis arvensis, Scarlet Pimpernel, מרגנית השדה, Atriplex halimus,Shrubby Saltbush, מלוח קיפח, Chrysanthemum coronarium, Crown Daisy, חרצית עטורה, Hyoscyamu aureus, Golden Henbane, שיכרון זהוב, Flowers in Apollonia National Park, Israel Flowers, Wildflowers,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, pictures of Israel,israel, fotos, flowers, plants, landscape, Picture gallery, photo gallery Ornithogalum lanceolatum, Star of Bethlehem, אזמלני נץ-חלב, Lamium amplexicaule, Henbit deadnettle, נזמית לופתת, Diplotaxis erucoides, White Wall-rocket, טוריים מצויים, Wildflowers,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, israel, fotos, pictures, images, plants, wild, photography, photo gallery,Tel Hadid,Olive oil factory, al-Haditha, Ben-Shemen Forest, יער בן שמן ,תל חדיד Alcea setosa, Bristly Hollyhock, חוטמית זיפנית, Convolvulus althaeoides, Falmate Bindweed, חבלבל כפני, Valerianella vesicaria, Bladder Corn Salad, ולריינית משולחפת, Wildflowers,Martha טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, pictures of Israel,fotos, photos, Picture gallery, photo gallery, Flores en Israel, Carmel Cyclamen persicum, Persian Cyclamen, רקפת מצויה, Israel Flowers, Wildflowers,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, israel, fotos, pictures, images, plants, wild, photography, photo gallery,Cyclamen Hill,Cyclamen persicum, Persian Cyclamen,גבעת הרקפות, רמת מנשה,רקפת מצויה Calendula arvensis, Field Marigold, צפורני-חתול מצויות, Crepis sancta, Holy's Hawk's-beard, ניסנית דו קרנית, Ophrys, Bee-Orchid, דבורנית, Wildflowers,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, pictures of Israel, fotos, photos, Picture gallery,Eshkol National Park, photo gallery, wildflowers, Israel,Flowers in Israel, Flores en Israel, פארק לאומי אשכול Iris atropurpurea, Coastal Iris, אירוס הארגמן, Anchusa tinctura, Alkanna tuberculata, Dyer's Bugloss, אלקנה הצבעים, Maresia pulchella, Pretty Maresia , מרסיה יפהפיה, Wildflowers,טבע,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Iris Nature Reserve, Netanya, Travel, נתניה, שמורת האירוסים, פרחי בר Iris atropurpurea, Coastal Iris, איריס הארגמןת Mercurialis annua, Annual Mercury, מצויה מרקולית Solanum nigrum, Black- or common nightshade, סולנום שחורת Wildflowers,Martha Modzelevich,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, israel, fotos, pictures, images, plants, wild, photography, photo gallery, Netanya, Iris Nature reserve,Iris atropurpurea, Coastal Iris, איריס הארגמן,Solanum nigrum, Black- or common nightshade, סולנום שחור,Anagyris foetida, Mediterranean Stinkbush,צחנן מבאיש,Anchusa tinctura, Alkanna tuberculata,  Dyer's Bugloss, אלקנה הצבעים,Mercurialis annua, Annual Mercury, מצויה מרקולית Wildflowers,Martha Modzelevich,טבע,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, pictures of Israel, Flores en Israel,Kfar Shmaryahu, Ranunculus asiaticus, Turban Buttercup, נורית אסיה,Petrorhagia velutina, Velutine Pink, חלוק שעיר,Silene palaestina, Palestine Campion, ציפורנית ארץ-ישראלית, Limonium sinuatum, Cut-Leaf Sea-Lavender, עדעד כחול, Allium trifoliatum, Hirsute Garlic, שום שעיר, Chaetosciadium trichospermum, Hairy-seeded Chervil, שערור שעיר,Geranium rotundifolium,Roundleaf Geranium, עגול גרניון, Lavandula stoechas, French Lavender, אזוביון דגול,Ornithogalum narbonense, Narbonne Star-of-Bethlehem, נץ-חלב צרפתי, Leopoldia comosa, Purple Grape Hyacinth, מצילות מצוייצות,Trifolium campestre, Hop Clover,תלתן חקלאי,Papaver umbonatum, Corn Poppy, פרג אגסני, Geranium molle, Dove's-Foot Crane's-Bill, גרניון רך, Tulipa agenensis, Sun's-eye Tulip, צבעוני ההרים, Briza maxima, large Quaking-grass, זעזועית גדולה, Orobanche crenata , Scalloped Broomrape, עלקת חרוקה Asphodelus aestivus, Common Asphodel, עירית גדולה, Bellevalia flexuosa, Common Roman Squill, זמזומית מצויה, Lavandula stoechas, French Lavender, אזוביון דגול, Israel Wild Flowers, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,israel, fotos, Picture gallery, Neot Kedumim,The Biblical Landscape Reserve, photo gallery, wildflowers, Israel,Flowers in Israel, Flores en Israel Israel, Wildflowers,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, pictures of Israel, fotos, photos, Picture gallery,photo gallery, wildflowers, Israel,Flowers in Israel, Flores en Israel,Sergeant Grove, Netanya, Petrorhagia velutina, Velutine Pink, חלוק שעיר,Serapias vomeracea, Snake Tongue Orchid, שפתן מצוי, Scilla hyacinthoides, Hyacinth Squill,בן-חצב יקינתוני, Lupinus luteus, Yellow Lupine, תורמוס צהוב,Leopoldia bicolor, Coastal leopoldia, מצילות החוף,Lagurus ovatus, Hare's Tail,זנב-ארנבת ביצני,Briza maxima, large Quaking-grass, זעזועית גדולה Orchis papilionacea, Pink Butterfly Orchid, סחלב פרפרני, Wildflowers,Martha Modzelevich,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, pictures of Israel, fotos, pictures,  wild, plants, flora, bloemen, photography, travel, Picture gallery,orchids, photo gallery Anemone coronaria, Crown Anemone, כלנית מצויה, Diplotaxis erucoides, White Wall-rocket, טוריים מצויים, Leontodon tuberosa, Bulbous Dandelion, קרם כתמה עבת-שורשים, Wildflowers,Martha Modzelevich,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, israel, fotos, pictures, images, plants, wild, photography, photo gallery,Pureh Reserve,שמורת פורה Cistus incanus, Soft-Hairy Rockrose, Gagea commuta, Stolonous Gagea, הבית השלוחות, Tulipa agenensis, Sun's-eye Tulip, צבעוני ההרים, Wildflowers,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Trekking, Hiking, Picture gallery,The Scroll of Fire, Nathan Rapaport, Martyrs Forest, photo gallery Wildflowers,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,ׁ„׀»׀¾ׁ€׀° ׀¸׀·ׁ€׀°׀¸׀»ׁ,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, israel, fotos, pictures, images, plants, wild, photography, photo gallery,  Adonis microcarpa, Small Pheasant's Eye, דמומית קטנת-פרי, Amygdalus communis, Common Almond, שקד מצוי,  Anchusa aegyptiaca, Egyptian Alkanet, לשון-פר מצרית, Anemone coronaria, Crown Anemone, כלנית מצויה, Anthemis pseudocotula, Common Chamomile, קחוון מצוי, Asphodelus aestivus, Common Asphodel, עירית גדולה, Bellevalia flexuosa, Common Roman Squill, זמזומית מצויה, Biscutella didyma, Buckler Mustard, מצלתיים מצויות, Lathyrus blepharicarpus , Ciliate Vetchling, טופח ריסני, Leontodon tuberosa, Bulbous Dandelion,  קרם   כתמה עבת-שורשים, Malva nicaeensis, Mallow, חלמית מצויה, Papaver subpiriforme, Corn Poppy,  פרג אגסני, Scandix verna, Venus Comb, מסרק איברי, Sedum microcarpum, Small-Fruited Stonecrop, צורית קטנת-פרית, Silene aegyptiaca, Egyptian Campion, ציפורנית מצרית, Silene colorata, Cloven-Petalled Campion, ,צפורנית מגוונת Sinapis alba, White Mustard, חרדל לבן, Tetragonolobus palaestinus wildflowers,flowers in Israel, bloemen in Israel, צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל,photography, flower, plants, flora,nederlands sprekende gids in Israel, Martha Modzelevich, מרתה מודזלביץ,Rosh HaShanah La'Ilanot,ראש השנה לאילנות,Tu Bishvat ,ט Wildflowers,Martha Modzelevich,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, pictures of Israel,Western Wall flowers,פרחים בכותל המערבי,klaagmuur bloemen,Capparis spinosa,צלף קוצני,Ephedra foeminea,שרביטן מצוי,Podonosma orientalis,מציץ סורי,Hyoscamu aureus,שכרון זהוב Iris atropurpurea, Coastal Iris, איריס הארגמןת Mercurialis annua, Annual Mercury, מצויה מרקולית Solanum nigrum, Black- or common nightshade, סולנום שחורת Wildflowers,Martha Modzelevich,טבע, מרתה מודזלביץ,צמחי הבר של ארץ ישראל,פרחי בר בארץ ישראל ,bloemen in Israel,bloemplanten,Flowers in Israel,Fleurs sauvages,Flores Silvestres,флора израиля,Wildblumen,Nature, Trekking, Hiking, israel, fotos, pictures, images, plants, wild, photography, photo gallery, Netanya, Iris Nature reserve,Iris atropurpurea, Coastal Iris, איריס הארגמן,Solanum nigrum, Black- or common nightshade, סולנום שחור,Anagyris foetida, Mediterranean Stinkbush,צחנן מבאיש,Anchusa tinctura, Alkanna tuberculata,  Dyer's Bugloss, אלקנה הצבעים,Mercurialis annua, Annual Mercury, מצויה מרקולית